Modificació puntual de les NNSS del Planejament

Dijous, 29 de juliol de 2021 a les 00:00

Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries del Planejament Urbanístic de Granera en l'Àmbit del Camí de Monistrol

En data 28 de juliol de 2021 s'ha aprovat inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries del Planejament Urbanístic de Granera en l'Àmbit del Camí de Monistrol.

Se sotmet a informació pública per el termini de 30 dies, a comptar des de l'endemà de la última publicació de l'anunci al BOP i al DOGC. Així mateix s'inserirà anunci al diari Regió 7.

Darrera actualització: 29.07.2021 | 10:54