Oferta de treball - Pla d'ocupació

Divendres, 1 d'octubre de 2021 a les 00:00

Convocatòria del procés selectiu per contractar una persona com auxiliar administratiu/va mitjançant pla d'ocupació

ANUNCI OFERTA DE TREBALL
Amb data 1 d’octubre de 2021 s’aprova el Projecte de suport administratiu per acumulació de tasques, les bases i la convocatòria del procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits més prova pràctica, d’un/a auxiliar administratiu/va, amb un contracte per obra o servei determinat temporal i a temps complet en règim laboral, amb una durada de fins el 31/12/2021, per a l’execució d’aquest projecte i d’acord amb el que disposa l’article 10.1 c) de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP).
 

Darrera actualització: 01.10.2021 | 10:03