Informació dels regidors

s:359:"

Els alts càrrecs d'aquest Ajuntament estan sujectes als principis d’actuació que marca l’article 55 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

";
Darrera actualització: 16.12.2019 | 12:12
Darrera actualització: 16.12.2019 | 12:12