Tràmits destacats
Predicció Meteorològica

Horari atenció ciutadana

Atenció presencial:
Dimarts, dimecres i dijous
Horari: de 10 a 14 h.

Atenció telefònica:
Dilluns i divendres

Horari: de 8 a 15 h.
Tel:  938 668 152
A/e : granera@granera.cat

COM ARRIBAR-HI