Ban sobre neteja de parcel·les

Divendres, 10 de juny de 2022

Ban sobre la neteja de parcel·les com a prevenció d'incendis i proliferació de plagues.

D’acord amb la legislació urbanística vigent a Catalunya, els propietaris de les finques estan obligats a mantenir-les SEMPRE, i especialment en la temporada d’alt risc d’incendi, en les millors condicions, per tal de garantir la seguretat i salubritat, retirant les males herbes i residus, si és que n’hi ha, i depositar-les en un abocador autoritzat.

Recordeu que, aquesta situació pot donar lloc a la proliferació de plagues i animals, com rates, serps, i diferents classes d’insectes, així com constituir un focus d’incendi durant tot l’any i fer-se potencialment perillós en els mesos d’estiu, que concretament, enguany es preveu un període d’extrema sequera.

A més, s’hi ha de sumar les molèsties que comporta als veïns colindants per la mala olor, les plagues d’insectes, etc...

Per tant, comunico a qui tingui parcel·les brutes i/o en estat d’abandonament que hi ha temps fins el 31 de juliol del corrent per netejar-les i informo que el seu incompliment pot ser objecte de sancions.

Les persones que no ho hagin fet dins del termini, seran requerits individualment per l’Ajuntament, amb un nou termini de 15 dies per que duguin a terme la neteja de la parcel·la.

L’alcalde,

Pere Genescà Girbau

Darrera actualització: 10.06.2022 | 14:46